Veiligheidsadvies

 

Het belang van veiligheid binnen uw organisatie is duidelijk. Dit geldt echter ook voor veiligheidszaken die aansturing van korte en/of lange duur vragen. ArboMAG kan dit in beide gevallen voor u verzorgen. Wij werken met veiligheidskundige die ieder op hun eigen vakgebieden specialist zijn. Vakkundigheid, sociale vaardigheden en integriteit zijn hier absoluut onontbeerlijk.

 

Planmatig

Onze adviseurs maken gebruik van moderne hulpmiddelen, methodieken en een goed geoutilleerde databank en zijn daardoor in staat U met raad en daad bij te staan tijdens de verschillende facetten van risicobeheersing.

Adviseurs staan borg voor maatwerk, dat in nauw overleg met de opdrachtgever wordt uitgewerkt in bruikbare overzichtelijke instructies en plannen.

 

Praktijkgericht

ArboMAG onderscheidt zich door het zorg dragen van implementatie, instructies en maatregelen binnen uw organisatie. Dit gebeurt zonder verstoring van de lopende bedrijfsprocessen. Samen met onze afdeling Opleidingen, instrueren en begeleiden adviseurs van ArboMAG, medewerkers binnen uw organisatie die een specifieke taak op het gebied van veiligheid hebben of gaan krijgen.

 

- Veiligheidssystemen VCA*/** 2008/05

- Veiligheidssystemen VCU 2007/04

- Kwaliteitssysteem ISO 9001:2008

- Veilig werken op hoogte

- Gebruiksvergunningen

- Bouwprojectenplannen

- V&G plannen

- Taakrisicoanalyse

- Risico Inventarisatie & Evaluatie

- Activiteiten Risico Analyse

- Taak werkinstructie

- Visuele veiligheid

- Inventarisatie arbeidsmiddelen

- VGWM beleidsplannen

- Bedrijfshulpverlening

- Arbeidsomstandighedenbeleid

- Verzuimbeleidsplannen