Project Begeleiding

 

Projecten op het gebied van veiligheid, Arbeidsomstandigheden en kwaliteit vragen om specifieke kennis. Theoretische kennis uiteenlopend van wet- en regelgeving tot normkennis gekoppeld aan praktische kennis met betrekking tot het implementeren van verandering in organisaties. ArboMAG beschikt over adviseurs die dergelijke kennis in ruime mate in huis hebben en graag met u delen.

 

Betrokken


“De beste stuurlui staan aan land”
Deze zegswijze is in de 17de eeuw al zeer gewoon en is ook vandaag de dag vaak van toepassing op de adviezen van consultants tijdens projecten. De betekenis van het gezegde dat “het ligt er is te berispen, als te verbeteren” is voor ArboMAG een uitdaging om samen met u juist wel te zoeken naar concrete, praktische verbeteringen. ArboMAG streeft ernaar om samen met u in te schepen en gezamenlijk de koers van het project uit te zetten en ook gezamenlijk de uitdagingen die op de route liggen te omzeilen.

 

Professioneel


Naast betrokkenheid is communicatie met betrekking tot kosten, planning en uitvoer een essentieel aspect voor een projectverloop waarbij tevredenheid voor alle partijen centraal staat. Duidelijke, directe communicatie uit zich in de praktijk van ArboMAG in één vaste contactpersoon voor ieder project en helderheid over te verwachten kosten en deadlines. U kunt erop vertrouwen dat ArboMAG deze aspecten professioneel benaderd.

 

ArboMAG geeft interim ondersteuning op de volgende werkgebieden.

- Nieuwbouw

- Revisie- en maintenance projecten

- Veiligheidsafdelingen

- Mobiele Arbo Coordinator

- Bouwprojecten

- Chemie- en Petrochemie