Brandbeveiliging

Controle brandblussers en brandslanghaspels

 

Hoe vaak moet uw brandblusser nu gekeurd worden en aan welke eisen moet deze keuring voldoen?

Het lastige aan deze vraag is dat de Nederlandse wet en de NEN-normering elkaar tegenspreken. Dit is voor veel mensen nogal verwarrend. Zo zegt de Nederlandse wet dat brandblussers tweejaarlijks gecontrolleerd moeten worden, terwijl de NEN-norm een jaarlijkse controle aangeeft. Bedrijven die de controles uitvoeren bedenken eveneens vele mooie argumenten uit commercieel oogpunt waarom uw brandblussers jaarlijks gekeurd  moeten worden. Echter de Nederlandse wet zal altijd leidend zijn.

 

Controle intervallen

 

Allereerst moet u bepalen waarom u het brandblusmiddel heeft:

 

- Vrijwillige aangeschafing.

- Verplichting door de overheid.

- Verplichting door de verzekering.

 

Als op u, een combinatie van bovengenoemde redenen van toepassing is, pas dan altijd de strengste regelgeving toe.

 

U heeft vrijwillig / particulier een brandblusser

 

Als u een brandblusser in uw bezit heeft die u vrijwillig / particulier heeft aangeschaft, bijvoorbeeld voor in huis of in de auto, dan bent u niet verplicht deze brandblusser periodiek te laten controleren. Het is natuurlijk wel aan te bevelen. 

 

Advies regelgeving aanhouden die geldt voor  "verplichting"  brandblussers:

 

TYPE BLUSMIDDEL

CONTROLE

UITGEBREID ONDERHOUD

REVISIE

LEVENSDUUR

SCHUIM

2 JAAR

5 JAAR

10 JAAR

20 JAAR

POEDER

2 JAAR

-

10 JAAR

20 JAAR

CO2

2 JAAR

-

10 JAAR

20 JAAR

SLANGHASPEL

1 JAAR

-

-

-

  

Onderhoudsbedrijven

 

Er zijn in Nederland vele bedrijven die uw brandblussers kunnen controleren. Het advies is om de controle van uw blusmiddelen alleen uit te laten voeren door een NCP REOB erkend bedrijf.

 

Wet – en regelgeving

 

Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken

 

In artikel 2.4.1 is te lezen dat een brandslanghaspel eens per jaar gecontroleerd moet worden.

 

In artikel 2.4.2 is te lezen dat een draagbaar blusmiddel eens per twee jaar gecontroleerd moet worden.

 

NEN 2559:2001 inclusief wijzigingsblad A2:2004

 

In deze NEN-norm staat beschreven hoe de controle aan uw blusmiddelen moet worden uitgevoerd.

 


Basisregels betreffende het plaatsen blussers

 

Een pand dient in verschillende zones te worden verdeeld, op basis van brandrisico en soort gebruik. Vervolgens bepaalt de oppervlakte van de zone het aantalblussers dat minimaal dient te worden geplaatst.

 

NEN 4001:2006 Projecteringsnorm kleine blusmiddelen

 

- Uitgaande van een normaal brandrisico dient brandbeveiliging geplaatst worden:

- Per 150m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuim.

- Per 225m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 9 kg poeder of 9 liter schuim.

- Minimaal 2 blustoestellen per zone; als een zone kleiner is dan 100 m2 voldoet

  men met 1 blustoestel  van minimaal 6 kg poeder of 6 liter schuim.

 

Additionele brandbeveiliging

 

Naast de basisbeveiliging dienen ook aanvullende brandblussers worden geplaatst bij ruimtes met bijzondere risico’s zoals elektra verdeelkasten, serverruimtes, keukens, cv-ruimtes, chemieopslag, enz. Hiervoor kunnen ook kleinere brandblustoestellen met een inhoud van 2 kg koolzuursneeuw (CO2) worden gebruikt.

 


Ontruimingsplattegronden en Veiligheidsplattegronden

 

Elke organisatie met meer dan 15 werknemers dient te beschikken over een bedrijfshulpverleningsplan/ instructie. In een bedrijfshulpverleningsplan/ instructie staat beschreven hoe men in geval van een calamiteit het gebouw, op een snelle doch veilige manier dient te handelen. Het plan vermeldt tevens hoe de eigen werknemers de ontruiming in gang kunnen zetten voordat er professionele hulp ter plaatsen is. De ontruimingsplattegrond en veiligheidsplattegrond vormen een belangrijk onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan/ instructie.

 

Ontruimingsplattegrond

 

Duidelijkheid en informatie over de vluchtwegen en compartimentering in uw gebouw zijn van groot belang. Het doel van een ontruimingsplattegrond is om uw medewerkers en bezoekers een preventieve oriëntatie en instructie te geven vanaf een bepaalde locatie. Tevens wordt op de plattegrond de locatie van de blusmiddelen en EHBO middelen aangegeven. Het is raadzaam om slechts die informatie op de ontruimingsplattegrond te vermelden, die relevant is.

 

Veiligheidsplattegrond

 

De veiligheidsplattegrond bevat meer informatie dan de ontruimingsplattegrond en is bedoeld ter informatie voor de (bedrijfs)hulpverleners. Op de veiligheidsplattegrond staat naast gedetailleerde informatie over de aanwezige blusmiddelen ook informatie over bijvoorbeeld de plaats van de hoofdafsluiters: gassen (zuurstof) elektriciteit, gevaarlijke stoffen, brandwerende afscheidingen, brand- en rookwerende deuren etc.

 

Ontruimingsplattegrond

 

Wat kan ArboMAG voor u betekenen?

 

ArboMAG verzorgt op basis van de inventarisatie ter plaatse en de door u aangeleverde bouwtekeningen (digitaal of papier), de noodzakelijke ontruimingsplattegronden en/of veiligheidsplattegronden conform de norm NEN1414.

 

ArboMAG doorlopen hierbij de volgende stappen:

 

- Lokale opname.

- Opstellen en aanleveren van concept ontruimingsplattegronden en/of veiligheidsplattegronden per verdieping.

- Eenmalig verwerken van eventueel gewenste of noodzakelijke aanpassingen.

- Aanleveren van definitieve ontruimingsplattegronden en/of veiligheidsplattegronden.

- De ontruimingsplattegronden worden standaard voorzien van een alarminstructie en

  full colour gedrukt op 200 grams papier in A3 formaat.

- Omgevingstekening met aanduiding van verzamelplaats(en).

- Integratie van uw huisstijl in de plattegrond.

- Aluminium kliklijst.

- Optioneel zijn de plattegronden aan te leverenin A4 formaat om toe te voegen aan uw calamiteitenplan.

 

 

Plattegrond

Plattegrond